event-cover-image
Workshop om erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

Workshop om erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

Tisdag 12 december 2023, klockan 09:30

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, Torsplan, Stockholm

Vår årliga workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun (KFI). Intervjun, som möter ett allt större kliniskt intresse, är numera inkluderad i Stockholmspsykiatrins vårdprocesskartor.


Programmet

9.30–10: Presentationsrunda

10–11: Implementera KFI i barn- och ungdomspsykiatrin i Norge, Valerie DeMarinis

11–11.15: Paus

11.15–11.45: KFI inom ätstörningsvården: Preliminära erfarenheter från Stockholms centrum för ätstörningar, Mattias Strand

11.45–12.15: Fånga meningen - hur KFI kan förbättra arbetet med strukturerade bedömningsinstrument. David Öberg

12.15–13.15: Lunch på egen hand

13.15–13.45: Erfarenheter från användningen av en webutbildning om KFI i samband med utbildning av personal på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Joakim Lindqvist & Linnea Soldén Lindström

13.45–14.15: En kvalitativ analys av svaren på KFI med svensktalande patienter i psykiatrisk öppenvård, Malin Idar Wallin

14.15–14.30: Paus

14.30–15: Titel på föreläsningen kommer inom kort, Valbona Tiric Prelevic, Norge.

15–15.30: Nytt nätverk för transkulturell suicidologi, Maria Sundvall

15.30–16: Summering och avslutning av dagen


Nivå: Fördjupande

Målgrupp: Vårdpersonal, forskare och utbildare.

Sista anmälningsdag: 5 december


Du kan delta på plats eller via Teams, anges vid anmälan.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela