Webinarium: Oslipade diamanter – identifiera och slå mynt av dolda tekniktillgångar

Webinarium: Oslipade diamanter – identifiera och slå mynt av dolda tekniktillgångar

Tisdag, 21 september 2021 klockan 08:30

Rouse Sweden, Online genom Microsoft Teams

I många företag finns stora värden som går outnyttjade eftersom det saknas tid och kunskap för att identifiera och formalisera dem. Det kan innebära sämre kontroll över konkurrensfördelar, mindre effektiv resursallokering och i längden dyrare finansiering. Har ni en metodik för att identifiera och slå mynt av era immateriella tillgångar – och om så är fallet – hur effektiv är denna?

Ett av problemen som ofta uppkommer är att ansvaret för att identifiera de viktigaste tillgångarna och formulera en IP-strategi ofta endast är en fråga för dem som ansvarar för IP-frågor. Det kan då t.ex. finnas en djup teknisk expertis men att erfarenheten av affärsutveckling är begränsad, eller vice versa. Utfallet blir inte sällan en sämre relation mellan IP-funktion och det övriga bolaget, längre ledtider och sämre intern samordning. Rouse har en lång erfarenhet av att hjälpa företag att undvika detta.

I en ”IP Identification Workshop” vävs det strategiska perspektivet ihop med teknisk expertis vilket bidrar till en ökad förståelse inom företaget. Den interna kommunikations-effekten är ofta mycket uppskattad, då att snabbt få en helhetsbild och en genomtänkt och välmotiverad IP-strategi att förmedla vidare kan ha ett enormt värde.

Vill du lära dig mer om hur ni kan spara pengar genom att effektivisera er process för att identifiera, klassificera och strukturera IP? Den 21 september arrangerar Rouse Sweden ett webinarium där Erik Johannesson och Erik Oskarsson berättar om hur det kan gå till i en ”IP Identification Workshop”, som de regelbundet håller med olika företag.

 

Du får värdefulla insikter om:

  • Effektiv nedbrytning av affärsmodell till teknikträd med IP-tillgångar och tillhörande strategi.
  • Hur du skapar en snabbare och mer informerad beslutsprocess för identifiering och prioritering av IP-tillgångar.
  • Vikten av transparens i IP-frågor, internt och externt.

 

Vem riktar sig webinariet till?

Webinariet riktar sig både till problemägare och beslutsfattare i innovativa teknik-bolag.

  • Grundare/ägare
  • Patent/IP-ansvarig
  • CTO
  • Affärsutvecklare

 

Datum: Tis 21 september

Tid: Kl. 8:30–09:30

Språk: Svenska

Plats: Online. Anmälda deltagare får inbjudan via Outlook men en länk till webinariet.

Medverkande: Erik Oskarsson, Head of Rouse Sweden / Country Manager och Erik Johannesson, Senior Advisor, Patent Attorney. 

 

Det här webinariet är en repris på vårt mycket populära webinarium ”Snabba puckar – Slå mynt av dolda tekniktillgångar ”. Missade du eller en kollega att anmäla sig sist så har ni en chans till!

 

Varmt välkommen!

/Rouse Sweden

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela