event-cover-image
Webbutbildning: Ohälsa, migration och trauma

Webbutbildning: Ohälsa, migration och trauma

Måndag 30 oktober 2023, klockan 09:00

Webbutbildning

30 oktober-10 december 


En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa.


Utbildningen består av sex avsnitt:

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje avsnitt avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare ger dig feedback på.

Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra.

Delmål för ST-läkare


Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar hälsan. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Sista anmälningsdag:  21 augusti

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela