Varför ska vi lägga pengar på IP?

Eventet är inte tillgängligt.