Varför förändrar en ökad digitalisering kraven på ledarskapet i industrin?

Eventet är inte tillgängligt.