Varför är redovisning med hög redovisningskvalitet viktigt?

Eventet är inte tillgängligt.