event-cover-image
Utbildning i verksamhetsledning

Utbildning i verksamhetsledning

Torsdag 12 september 2024, klockan 08:30

Distans via zoom

Är du ansvarig för kvalitets- eller verksamhetsledningssystemet vid en anläggarfirma eller besiktningsfirma certifierade av SBSC? 

Nu erbjuder SBSC i samarbete med BTC Brandtekniskt Center en heldagsutbildning med fokus på de krav på kvalitets- eller verksamhetsledningssystem som ställs i normer på brand- och säkerhetsområdet.

För en certifierad anläggar- eller besiktningsfirma finns höga förväntningar hos kunder och samarbetspartners. En brand- eller säkerhetsanläggning ska fungera även i de lägen då andra system fallerar. Detta ställer höga krav på firman och dess personal. Till sin hjälp för att klara de krav som finns, få nöjdare kunder, fungerande anläggningar och att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt behöver firman bland annat ha rutiner i ett kvalitets- eller verksamhetsledningssystem.

För den som inte tidigare arbetat med kvalitets- och verksamhetsledningssystem är det många krav att uppfylla och det kan vara svårt att förstå hur firman på ett systematiskt sätt kan använda sig av systemet för att nå en hög kvalitet på verksamheten.

Utbildningen ger dig som kvalitetsansvarig eller blivande kvalitetsansvarig den grundläggande kompetens som krävs enligt normerna. Tyngdpunkten ligger i att förstå nyttan med ett verksamhetsledningssystem och hur företaget genom att ha tydliga och bra rutiner ständigt kan utvecklas på ett effektivt sätt.

Utbildningen går igenom de krav på ett verksamhetsledningssystem som ställs i normerna och vad kraven innebär. Utbildningen talar däremot inte om hur kraven sedan ska implementeras på det enskilda företaget.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått förståelse för nyttan med ett kvalitets- eller verksamhetsledningssystem. Du kommer också att bekanta dig med de olika begreppen som används kopplat till ledningssystem och vad de innebär. Om du inte redan har ett verksamhetssystem får du tips och råd om hur du kan komma vidare.

Målgrupp

Kvalitetsansvarig eller ansvarig för verksamhetsledningssystem vid anläggarfirma eller besiktningsfirma. Utbildningen passar alla kvalitetsansvariga oavsett om firman bedriver sin verksamhet inom brand- eller säkerhetsområdet. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens innehåll

 • Krav på kvalitets- eller verksamhetsledningssystem
  - Ansvar och organisation
  - Dokumentstyrning
  - Inköpsrutiner
  - Kontraktsgenomgång
  - Spårbarhet
  - Arkivering och skydd av dokumentation
  - Korrigerande åtgärder (interna/externa avvikelser)
  - Internrevision

 • Intern kommunikation

 • Ledningens åtagande och ledningens genomgång

 • Kvalitets- och miljöpolicy samt mål

Kurslängd

En dag (08.30-15.00), utbildningen genomförs på distans (via zoom).

Köpvillkor

Utbildningen erbjuds endast kunder som ansökt om certifiering hos SBSC som anläggar- eller besiktningsfirma. Max 1 deltagare per ansökan/företag.

Utbildningen ingår i ansökningsavgiften i 12 månader efter ansökan, därefter erbjuds utbildningen till rabatterat pris. 30 dagars betalningstid. Avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr exkl. moms.

Kursavgift

Utbildningen ingår i ansökningsavgiften för anläggar- och besiktningsfirmor (läs mer under köpvillkor). För övriga anläggar- och besiktningsfirmor certifierade av SBSC är den rabatterade kursavgiften 3 750 kr exkl. moms.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av BTC Brandtekniskt Center AB exklusivt för SBSC. Föreläsare är Pär Lindskog, vd för BTC. Pär är behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler och gassläck samt certifierad entreprenadbesiktningsman. Pär har lång erfarenhet av verksamhetsledningssystem och att utbilda personer och företag inom brand- och säkerhetsområdet. Har du frågor om kursen går det bra att kontakta Pär Lindskog på 070-217 90 00 eller per@brandteknisktcenter.se.

Personal från SBSC deltar inte.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

0,00 SEK

Utbildningen ingår i ansökningsavgiften i 12 månader efter ansökan för anläggar- och besiktningsfirmor.

3750,00 SEK

Övriga anläggar- och besiktningsfirmor certifierade av SBSC

Dela