Utbildning i förebyggande arbete och mjukt självskydd kopplat till utmanande beteenden

Utbildning i förebyggande arbete och mjukt självskydd kopplat till utmanande beteenden

Tisdag 14 december 2021, klockan 13:00

Collegium Park, Odengatan 24C, Falköping

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom verksamheter LSS, Äldreomsorg, Skola, Psykiatri med flera.

-Vi jobbar med en teoridel som tar fasta på det förebyggande arbetet och de delar som det innefattar.

-Vi tränar praktiskt genom enkla övningar där fokus ligger på att på ett lågaffektivt sätt kunna avvärja en svår situation utan att någon kommer till skada.

-Vi avsätter tid för dialog.

Syftet med utbildningen är att man som personal ska få möjlighet att öva praktiskt och få kännedom om hur man kan agera men också få redskap att jobba vidare med det förebyggande arbetet och förhållningssätt som minskar risken för utmanande beteenden.

Möjlighet till uppföljning och individuell handledning kring specifika verksamheter finns.

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

2000,00 SEK