event-cover-image
Traumakonferens: Fokus på narrativ exponeringsterapi (NET)

Traumakonferens: Fokus på narrativ exponeringsterapi (NET)

Torsdag 19 maj 2022, klockan 13:00

Digitalt, Microsoft Teams

Vår årliga konferens om det senaste inom traumaforskningen, denna gång om NET –korttidsterapi för traumarelaterade besvär och särskilt utformad för multipla trauman.


Med hjälp av NET kan traumatiserade individer skapa en sammanhängande livsberättelse där deras upplevelser kontextualiseras. Berättelsen fyller också en viktig funktion att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Metoden har sitt ursprung i flyktingläger, där den utvecklades för att med enkla medel i en instabil miljö kunna behandla de som traumatiserats av konflikter och organiserat våld. Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar NET för behandling av posttraumatiskt stressyndrom och intresset för NET växer i Sverige. För barn finns egen version av metoden, KIDNET.

På konferensen lär vi oss hur och varför NET skapades, och även hur vi kan använda metoden i vår kliniska verksamhet.

Vi återser dessutom Emily Holmes, professor i psykologi vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet, för nyheter inom traumaforskningen, däribland fynd från hennes egna studier.


Nivå: Fördjupande

Målgrupp: Vårdpersonal som möter traumatiserade patienter

Sista anmälningsdag: 18 maj kl. 12:00

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

500,00 SEK

800,00 SEK

0,00 SEK

Dela