Trauma, exil och psykisk sjukdom

En lunchföreläsning om författarinnan Nelly Sachs

Eventet är inte tillgängligt.