Stressrelaterat utmattningssyndrom, ME/CFS och postcovid

Stressrelaterat utmattningssyndrom, ME/CFS och postcovid

Fredag 17 februari 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Detta seminarium kommer att fokusera på tre svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet belyser det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.55.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 17 februari 2023

  • 13:00 – 13:05 Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
  • 13:05 – 13:40 Om utmattningssyndrom. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab KIDS, Danderyds sjukhus, Stockholm
  • 13:40 – 14:15 Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Docent, bitr lektor Emma Brulin, Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
  • 14:15 – 14:30 Bensträckare
  • 14:30 – 15:05 Postviral trötthet, ME/CFS och postcovid. Överläkare, med dr Per Julin, Postcovidmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  • 15:05 – 15:40 Kardiovaskulär dysautonomi vid postcovid. Docent, överläkare Artur Fedorowski, Kardiologikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.
  • 15:40 – 16:10 Avslutning och frågor till panelen
Moderator: Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin, Familjeläkarna Vaxholm
Programansvarig: Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen.

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

Få kvar

495,00 SEK

495,00 SEK

Få kvar