event-cover-image
Stafettnätverk i Bottenviken – Smart Maintenance

Stafettnätverk i Bottenviken – Smart Maintenance

Tisdag 7 december 2021, klockan 14:00

via web, Teams

===================================OBS=============================

Igen inte möjligt träffas fysiskt. Vi ställer om till web och kör 14.00-15.30 via Teams. 

Anmäl dig nedan så får du länken i en inbjudan av Henric.widen@sustainabilitycircle.se

===================================OBS=============================

Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. Meningen är att det skall kännas enkelt både att vara deltagare och att vara värd.

Preliminär Agenda (justeras närmare i tiden med mer detaljer)

14.00 Introduktion och bakgrund

Presentation av deltagare

Läget/utveckling sedan sist - 10 min per företag

Mötesplan 2022

15.30 Slut

Bokningstyp Antal Pris / Antal