Stafettnätverk i Bergslagen – Smart Maintenance

Stafettnätverk i Bergslagen – Smart Maintenance

Tisdag 30 november 2021, klockan 09:30

Ovako Hofors, Kyrkogårdsvägen 1, Hofors

På samma sätt som mycket av Sveriges industriella vagga ligger i Bergslagen har Sustainability Circle ett starkt nätverk av verksamheter i geografisk närhet till Bergslagen.

Därför driver vi nu ett regionalt stafettnätverk, i Bergslagen.

Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. En motsvarande grupp har vi haft med våra energibolag det senaste året. Mycket uppskattat.

Meningen är att det skall kännas enkelt både att vara deltagare och att vara värd.

Vi träffades första gången hos Sandvik i Sandviken, den 19 juni 2019. Under ett drygt år har vi vart digitala men vi tror nu att det är dags att återgå till fysiska träffar.

Den 30 november träffas vi hos Ovako i Hofors.

 

Agenda

09.30-10.00 Drop in kaffe och mingel

10.00 Introduktion av nya deltagare

10.15 Välkomna till Ovako -  Hur jobbar vi för ett bättre OEE med hjälp av sensorer och digitalisering 

Så här gör Ovako, hur gör ni? 

Presentation och gruppdiskussion. 

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Rundvandring i verksamheten

14.00 Presentationer- goda exempel/lärcase

Deltagande företag som önskar dela med sig av något specifikt projekt kan meddela det till Henric innan och presentera här och få feedback/diskussion.

14.00 Tema diskussion - vi adresserar ett gemensamt ämne/problem  - hur arbetar vi med det, vad finns det för best practice? Vad kan vi lära av varandra. Alla funderar innan hur man gör på hemmaplan och hur det fungerar i syfte att kunna vara aktiva i en diskussion om grundorsaksanalyser. 

14.30-15.00 Fika

15.20 Avslutning och nästa möte

15.30 Slut

Bokningstyp Antal Pris / Antal