ST-kurs om Hypotyreos – patofysiologi, diagnostik och behandling

ST-kurs om Hypotyreos – patofysiologi, diagnostik och behandling

Webbkurs via Zoom, Datum 8 november och 22 november samt en gruppsession, Sista anmälningsdag den 27 oktober, max 30 deltagare

Inbjudan till Lipuskurs


   

Hypotyreos är en av de vanligaste internmedicinska sjukdomar som huvudsakligen handläggs av allmänläkare. Diagnostik och behandling är oftast okomplicerad men ett stort antal patienter upplever att de trots att sjukdomen är laboratoriemässigt väl kontrollerad ej mår bra. Kursen kommer att adressera detta problem liksom ett flertal kliniska situationer som kräver särskild handläggning.
 
Kursen är helt digital och består av två kurstillfällen i storgrupp, en gruppsession, samt enskilt arbete. Kursen motsvarar totalt 1,5 dagar.
 
Kursledare och föreläsare: Docent Mikael Lehtihet, Capio S:t Göran och docent Jan Calissendorff, Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer om kursen på Lipus.se

Dag 1. Samtliga

Datum: 8 nov 13.00 - 16.00

13.00     Presentation av lärare och kursdeltagare. Gruppindelning. 
13.30     Föreläsning: Patofysiologi, epidemiologi - incidens, symtomatologi, diagnostik. Felkällor i lab. Compliance. Makro-TSH. Behandling
14.15     Diskussion
14.30    Paus
14.45     Föreläsning: Behandling av äldre, vid graviditet och post-partum. Subklinisk  hypotyreos      
15.30     Diskussion
15.45     Utdelning av fall att diskutera i grupper:
 • Subklinisk hypotyreos, hos 30 åring resp. 75 åring 
 • Subakut tyreodit
 • Central hypotyreos
 • Gravida med subklinisk eller klar hypotyreos
 • Obehandlad hypotyreos 
 • Patient med behandlad hypotyreos som inte mår bra
 • Nybesök hypotyreos, begär receptförnyelse, artiklar 
 • Fertilitetsproblem vid hypothyreos               
 • Komorbiditet, andra autoimmuna sjukdomar
 • Kombinationsbehandling, risker?

Dag 2. Grupparbete

Datum: Omkring den 15 nov (gruppen fastslår datum) 1,5-2 timmar


Dag 3. Samtliga 

Datum: 22 nov kl 13.00-16.00

13.00   Falldiskussion med gruppvis redovisning: 
 • Subklinisk hypotyreos, subakut tyreodit.  
 • Central hypotyreos
 • Graviditet (inför, under, efter)                     
14.30    Paus
14.45    Fortsatt redovisning av fall:
 • Välbehandlad som inte mår bra. 
 • Komorbiditet, andra autoimmuna sjukdomar
 • Kombinationsbehandling
15.30    Diskussion och frågor
15.45    Kursutvärdering och avslutning

Kursen riktar sig främst till ST-läkare men är även öppen för färdiga specialister. Först till kvarn gäller. 

Läs mer om kursen på Lipus.se

Max 30 deltagare. Sista anmälningsdag är den 27 oktober


OBS! Om du vill ha en e-faktura till företaget ska du klicka på knappen Business när du kommer till Payson och därefter fylla i ert organisationsnummer samt PEPPOL-ID.

OBS! Verksamhetschefs eller huvudmans godkännande ska kunna uppvisas på begäran när du har anmält dig.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

7995,00 SEK