ST-kurs i Patientsäkerhet och kvalitet

ST-kurs i Patientsäkerhet och kvalitet

Webbkurs via Zoom, Datum: 12 okt, 25 okt, 1 dec samt en gruppsession., Sista anmälningsdag den 23 september, max 24 deltagare

Inbjudan

En Lipuscertifierad kurs anordnad av Läkartidningen.

   

Varje år skadas minst 110 000 patienter undvikbart i svensk sjukvård, och i cirka 1 400 fall har skadan bidragit till att patienten avlider.
 
Läkartidningen arrangerar därför en kurs i Patientsäkerhet och kvalitet. Kursen riktar sig till ST-läkare i alla specialiteter och täcker teoretiska och praktiska delar av delmål rörande Vårdhygien och smittskydd och delmål rörande Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Efter genomgången kurs utfärdas intyg över dessa delmål. Kursen består av föreläsningar blandat med arbeten i mindre grupper. Ett viktigt inslag i kursen är ett eget arbete med att samla in data över säkerhet och kvalitet på den egna arbetsplatsen, och baserat på dessa data upprätta en lokal åtgärdsplan för att förbättra resultaten.
 
Kursledare:
Pelle Gustafson, docent och chefläkare Löf
Mikael Norman, professor Karolinska institutet

Läs mer om kursen på Lipus.se


Dag 1. Samtliga

Datum: 12 oktober 2022

Block 1. Översikt
 • 09.00-09.15 Välkomna, presentation av deltagare, kursinformation. Pelle Gustafson, chefläkare Patientförsäkringen (LÖF) och Mikael Norman, professor, överläkare, Karolinska Institutet.
 • 09.15-09.45 Vad är patientsäkerhet och hur kan den förbättras? Pelle Gustafson
 • 09.45-10.15 Vad är kvalitet i vården och vilken roll spelar kvalitetsregister? Mikael Norman
 • Paus
 • 10.45-11.15 Evidensbaserad medicin och värdeskapande vård. Jörgen Nordenström, professor emeritus, Karolinska Institutet.
 • 11.15-11.45 Vårdskador och undvikbarhet. Arbete i smågrupper med fall från LÖF
 • 11.45-12.15 Redovisning av grupparbeten/fall. 
 • Lunch

Block 2. Vårdrelaterade infektioner samt internationellt perspektiv

 • 13.15-13.45 Antibiotikaanvändning och frekvenser av VRI som kvalitetsmått. Anders Johansson, Umeå, Vårdhygien Västerbotten och STRAMA. 

 • 13.45-14.15 Vårdhygien. Ann Tammelin, Hygienläkare, Region Stockholm.
 • Paus
 • 14.45-15.15 International perspective, costs. Tim Draycott, professor och konsult vid North Bristol NHS Trust, Storbritannien.
 • 15.15-15.45 Avvikelser, klagomål, ersättning. Arbete i smågrupper med fall.
 • 15.45-16.15 Redovisning av grupparbeten/fall.

Dag 2. Samtliga

Datum: 25 oktober 2022

Block 3. Säker vård, professionsdriven utveckling, läkemedelssäkerhet
 
 • 09.15-09.45 Säker förlossning. Marianne Nilsson, leg. barnmorska, VG-region och Charlotta Grunewald, senior överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.
 • 09.45-10.15 Agera för säker vård - nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet, Chief Nurse Officer, Socialstyrelsen.
 • Paus
 • 10.45-11.15 Läkemedelssäkerhet. Per Nydert, barnapotekare, Karolinska universitetssjukhuset.
 • 11.15-11.45 Enhanced recovery after surgery (ERAS). Olle Ljungqvist, professor, Örebro universitet och Karolinska Institutet.
 • Lunch

Block 4. Diagnostiska fel

 • 12.45-13.15 Varför uppstår diagnostiska fel? Anders von Heijne, överläkare, röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
 • 13.15-13.45 Vad kan man göra åt diagnostiska fel? Rita Fernholm, med dr, distriktsläkare, Boo vårdcentral
 • 13.45-14.15 Genomgång inför eget arbete dag 3.

 


Dag 3. Eget arbete 

Datum: 26 okt - 29 nov

Hur ser det ut hos mig/oss?

 1. Be verksamhetschef om data/uppgifter gällande kvalitets- eller patientsäkerhetsproblem på den egna kliniken (t.ex. utgående från anmälningar enligt Lex Maria, händelseanalyser, avvikelserapporter, LÖF-data, anmälningar till patientnämnd eller IVO, kvalitetsregisterdata eller patientsäkerhetskulturmätning).
 2. Sammanställ och redovisa hur det ser ut – ett nuläge.
 3. Ta fram en lokal åtgärdsplan (PDSA) för de tre viktigaste/allvarligaste punkterna.

Dag 4. Samtliga

Datum: 1 december 2022

Block 5. Säkra arbetssätt
 
 • 09.15-09.45 Crew Resource Management och teamarbete. Kiku Pukk Härenstam, docent Karolinska Institutet. 
 • 09.45-10.15 Den ohövliga arbetsmiljön. Marion Lindh, fd. chefläkare, patientsäkerhetsexpert, Stockholm
 • Paus
 • 10.45-11.15 Redovisning egna arbeten, deltagare 1-5.
 • 11.15-11.45 Redovisning egna arbeten, deltagare 6-10.
 • Lunch
 • 12.45-13.15 Redovisning, deltagare 11-15.
 • 13.15-13.45 Redovisning, deltagare 15-20.
 • 13.45-14.15 Utvärdering, avslutning. Pelle Gustafson och Mikael Norman

Föreläsarlistan är preliminär och vissa justeringar kan komma att ske.


Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom samtliga specialiteter men är även öppen för färdiga specialister. Först till kvarn gäller. Läs mer om kursen på Lipus.se

Max 24 deltagare. Sista anmälningsdag är den 24 september


Om du vill ha en faktura till företaget ska du klicka på knappen Business när du kommer till Payson och därefter fylla i ert organisationsnummer.

OBS! Verksamhetschefs eller huvudmans godkännande ska kunna uppvisas på begäran när du har anmält dig.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

7995,00 SEK