ST-kurs i Kardiovaskulär primärprevention

ST-kurs i Kardiovaskulär primärprevention

Webbkurs via Zoom, Datum 13 sep, 5 okt och 10 nov samt två gruppsessioner, Sista anmälningsdag den 2 september, max 24 deltagare

Inbjudan till Lipuskurs


"En bred och lättöverskådlig geomgång av den kardiovaskulära primärpreventionen, inklusive både icke-farmakologiska och farmakologiska behandlingsalternativ. Fokus på praktisk handläggning och kunskaper ger stor användbarhet i den allmänmedicinska vardagen. Till stor del fallbaserad undervisning, med hög igenkänning i fallen. Rekommenderas!"

Anna Fritzson, Habo vårdcentral


   

Kursen är helt digital och består av tre kurstillfällen i storgrupp, två gruppsessioner, samt enskilt arbete. Kursen motsvarar totalt tre heldagar.
 
Förberedelse består av att ta del av en inspelad föreläsning ”Epidemiologi – hjärt-kärlsjukdomarnas betydelse för folkhälsan” med Carl Johan Östgren, ca 25 min, samt genomläsning av ett antal översiktsartiklar och aktuella europeiska riktlinjer för prevention av hjärt-kärlsjukdomar
 
Kursledare:
Jan Östergren (JÖ), professor i medicin, specialist i internmedicin och kardiologi.
 
Biträdande kursledare:
Carl Johan Östgren (CJÖ), professor och specialist i allmänmedicin
 
 
Föreläsare:
 • Tanja Tomson, docent vid Karolinska Institutet, har bedrivit praktik och forskning med fokus på rökavvänjning under 20 år. Hon har utvecklat och lett projektet ”Tobaksavvänjning på recept” som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper.
 • Karin Manhem, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, specialist i internmedicin. Auktoritet framför allt inom området högt blodtryck. Har mycket stor erfarenhet av undervisning på olika nivåer.
 • Viveca Gyberg med dr, specialist i allmänmedicin. Forskar om typ 2 diabetes och är verksam på Mörby vårdcentral. 
 • Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet.

Läs mer om kursen på Lipus.se


Dag 1. Samtliga

Datum: 13 september kl 13.00 - 17.00

 • Introduktion, kursupplägg, ev tre typfall á 10 minuter, JÖ, CJÖ
 • Förväntningar samt presentation av kursdeltagare i tre breakout sessions. 30 minuter, JÖ, CJÖ
 • Primärpreventionens multifaktoriella hörnstenar. 20 minuter, JÖ
 
Livstilsintervention:
 • Kost. 30 minuter. Talare meddelas inom kort
 • Prevention av typ 2 diabetes, 30 min, Viveca Gyberg 
 • Nikotinavvänjning. 30 minuter, Tanja Tomson
 • Fysisk aktivitet. 30 minuter, Carl Johan Sundberg
 • Diskussion och frågor. 20 minuter, alla
 • Introduktion av fyra patientfall. 10 minuter, JÖ, CJÖ

Dag 2. Grupparbete

Datum: Omkring den 20 september (gruppen fastslår själva datum) 1,5-2 timmar


Dag 3. Samtliga 

Datum: 5 okt kl 13.00-17.00

Redovisning och diskussion patientfall fr dag 1. Fem grupper á 15 minuter.

Farmakologisk intervention:
 • Lipidbehandling, 30 min. CJÖ
 • Hypertoni, 30 min. Karin Manhem
 • Diskussion och frågor, 20 min. Alla
 • Introduktion patientfall 4 fall till 5 grupper, 10 min. JÖ, CJÖ

Dag 4. Grupparbete

Datum: Omkring den 12 oktober (gruppen fastslår själva datum). 2 timmar.


Dag 5. Samtliga

Datum: 10 november kl 14.00-16.30

 • Redovisning patientfall från dag 2. Fem grupper á 15 minuter
 • Allmän diskussion – frågor
 • Kursutvärdering och avslut

 


Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom specialiteter som möter personer med behov av primärprevention för hjärtkärl-sjukdomar men är även öppen för färdiga specialister. Först till kvarn gäller.

Max 24 deltagare. Sista anmälningsdag är den 2 september


OBS! Om du vill ha en e-faktura till företaget ska du klicka på knappen Business när du kommer till Payson och därefter fylla i ert organisationsnummer samt PEPPOL-ID.

OBS! Verksamhetschefs eller huvudmans godkännande ska kunna uppvisas på begäran när du har anmält dig.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

7995,00 SEK