Smärta

Smärta

Torsdag 9 mars 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Den medicinska bedömningen av smärta utgör grunden för adekvat smärtbehandling. Smärtbedömningen baseras på smärtanalys och det är viktigt med kunskap om komplex smärta. Detta seminarium ger ökad förståelse för hur vi kan påverka patienters smärtupplevelse och hur vi enklare kan göra rätt i klinisk praxis.

 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 9 mars 2023​​​

  • 13.00 Inledning. Nanna de Rezende Strander, biträdande överläkare och sektionschef Högspecialiserad smärtvård, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 13.05 Smärtanamnes och smärtanalys. Emmanuel Bäckryd, docent i smärtmedicin, Smärt- och rehabcentrum, Linköpings universitet
  • 13.35 Varför gör det ont? Smärtupplevelsens komplexitet. Docent Åsa Ringqvist, Smärtrehab, Skånes universitetssjukhus, Lund
  • 14.05 Placebo och nocebo vid smärta. Docent Karin Jensen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
  • 14.35 Bensträckare
  • 14.50 Vad är adekvat smärtbehandling och varför är det så viktigt med den medicinska bedömningen? Karl-Fredrik Sjölund, överläkare vid sektionen Högspecialiserad smärtvård, Karolinska Universitetssjukhuset samt studierektor i smärtlindring
  • 15.20 Måste det vara så komplicerat? Kliniska tips för adekvat smärtbehandling. Nanna de Rezende Strander
  • 15.50 Frågor och diskussion
  • 16.15 Avslutning

Moderator: Nanna de Rezende Strander

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

1995,00 SEK