Seminarium för politiker & kommunala beslutsfattare om invasiva växter & hotet mot vår biologiska mångfald!

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön och förorsaka stora kostnader för din kommun!

Eventet är inte tillgängligt.