event-cover-image

Digitalt eftersnack – dialogträff 4 oktober

Onsdag 4 oktober 2023, klockan 09:00

Zoom-webbinarium

Dagen efter konferensen Gestaltad livsmiljö – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens, bjuder vi in till ett digitalt eftersnack. Här har du chansen till fortsatt dialog och möjlighet att fördjupa och utveckla samtalen kring gestaltad livsmiljö och dess olika ämnesområden. Vårt digitala eftersnack är öppet både för dig som var med på konferensen och för dig som inte deltog men som vill engagera dig i dialogerna framåt.

Dialogträffen är ett tillfälle att utbyta kunskap och perspektiv med andra som arbetar med gestaltad livsmiljö, dess olika möjligheter och utmaningar. Mötesagendan är deltagarstyrd vilket innebär att var och en kan prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor tillsammans med kollegor.

 

Digitalt eftersnack görs inom ramen för Samtidskonstdagarna 2023


Denna digitala dialogträff är det femte tillfället inom Samtidskonstdagarna 2023 där vi tar upp aktuella och relevanta frågor, inspirerar varandra och hittar samarbeten. Samtidskonstdagarna 2023 är en serie möten och dialoger för att diskutera samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess.

 

Nästa  dialogträff:

25-27 oktober (Moriska Paviljongen, Malmö)

Samtidskonstdagarna 2023 - dialogkonferens för konstaktörer att mötas och diskutera aktuella och relevanta frågor, inspirera varandra och hitta möjliga samarbeten. 

Varmt välkomna!


Så här hanterar vi dina personuppgifter

Statens konstråd sparar angivna kontaktuppgifter inom ramarna för genomförandet av mötet med konstutvecklare. Uppgifterna kommer ej att säljas eller nyttjas för annat syfte. Uppgifterna används för att kommunicera med er individuellt och som grupp. Kontaktuppgifter kommer att raderas inom två månader efter avslutad dialogträff.

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal