Föranmälan till samägande - föreläsning och diskussion 27/3

Välkommen på träff där vi pratar om möjligheten att skapa en organisation med syftet utveckla Dals Långed genom att köpa fastigheter i samhället. 

Det finns en hel del fastigheter som idag står tomma som skulle kunna bli fina tillgångar om de förvaltades med mer omsorg och kunde inrymma verksamheter som gör Dals Långed ännu bättre att leva och bo i. Frågan är hur detta ska gå till och tanken med träffen är att involvera fler för att få en uppfattning om ifall det finns intresse att äga och förvalta fastigheter gemensamt i Dals Långed.

Dagens upplägg
Vi kommer lyssna på Nils Phillips från föreningen Röstånga Tillsammans. (utrymme även för frågor)
Och efter det ha diskussion om något liknande kan göras i Dals Långed (eller förstås andra små orter i Dalsland)

 

Läs mer på vår hemsida: https://motesplatssteneby.se/samagande-forelasning-och-diskussion-27-3/

Vi som bjuder in till träffen är Dals Långeds utvecklingsråd och Mötesplats Steneby

FÖRANMÄLAN Antal Pris / Antal