Riksarkivets konferens om informationshantering 2023

Riksarkivets konferens om informationshantering 2023

Torsdag 30 november 2023, klockan 08:30

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Årets konferens för informationshantering tar upp aktuella frågor om arkivverksamhet i både offentlig och enskild sektor.

Ett flertal punkter i årets program rör arkiv i krig och kristider. Riksarkivet informerar bland annat om den nya vägledningen för utökat bevarande vid kris och hur regelverket för undanförsel, evakuering och förstöring av arkiv ser ut i Sverige.

Andra programpunkter handlar om överlämnande av arkiv, bevarande och gallring, generella föreskrifter (RA-FS), kompetensområde arkiv inom regeringsuppdraget Ena och Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).

Konferensen är ett tillfälle för möten och samtal mellan Riksarkivet och de som vi samverkar med. Under dagen ges därför ett flertal möjligheter att träffa representanter för Riksarkivet olika enheter och diskutera viktiga frågor. Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Vi tar ibland bilder i samband med våra konferenser som kan komma att användas i trycksaker och på webben för att infomera om vår verksamhet. Mer information om hur Riksarkivet hanterar personuppgifter finns i anmälningsformuläret.

Konferensavgiften inkluderar lunch och fika.

Sista dag för anmälan är 20 november 2023. Deltagarplats kan alltid överlåtas till en kollega (meddela oss om du ändrar deltagare). Anmälan är avbokningsbar fram till och med 30 oktober.

Avbokning och frågor sker via mail till: framjande@riksarkivet.se

 

Preliminärt program

8.30-09.00       Registrering och kaffe

09.00-09.15     Moderator hälsar välkomna

09.15-09.35     Riksarkivarien inleder konferensen

9.35-10.05       Utökat bevarande vid kris

Hur kan vi säkerställa att tillräckligt mycket information bevaras när samhällskriser inträffar? Riksarkivets utredare berättar om den nya vägledningen ”Utökat bevarande vid kris”. Vägledningen vänder sig till aktörer inom statlig, kommunal och enskild sektor och ger råd om arkivering och informationsvärdering i kristider.

Morgan Nordberg och Johanna Widenberg, utredare, Riksarkivet

10.05-10.45     Arkiv vid kris och krig

Undanförsel, evakuering eller förstöring? Hur ser regelverket ut vad gäller arkivhantering vid kris och krig? Riksarkivets säkerhetsskyddschef berättar om Riksarkivets förberedande krisarbete och ger råd om hur arkivinstitutioner och myndigheter kan förbereda sig i dagens skärpta säkerhetsläge.

Marie Lennersand, säkerhetschef, Riksarkivet

10.45-11.25     Arkiv i krig, exempel från Ukraina

Med Ukraina som utgångspunkt får vi höra om situationen för arkiven där och insatser som vidtagits för att rädda kulturarvet. Framställning bygger på resor i och kontakter med kulturinstitutioner i Ukraina.

Johanna Fries Markiewicz, enhetschef, Riksarkivet

11.30-12.30     LUNCH

12.30-13.00     Långsiktiga överlämnandeplaner

Riksarkivet berättar om pågående utvecklingsarbete med ett effektivare överlämnande från statliga myndigheter 

Petra Dornbusch, enhetschef, Riksarkivet
Christina Isberg, huvudhandläggare, mottagande av arkiv, Riksarkivet

13.00-13.45     Riksarkivets föreskrifter

Vilka nya föreskrifter är på gång? Hur påverkar dessa statlig, kommunal och enskild sektor? Riksarkivets utredare berättar om arbetet med att uppdatera de generella föreskrifterna (RA-FS).

13:45-14:10     Kompetensområde Arkiv – Ena

Anna-Kristina Andersson, utredare, Riksarkivet

14:10-14:30     Att tillämpa Riksarkivets föreskrifter och i väntan på nya föreskrifter

Vad föranleder oftast förelägganden? Vad kan göras för att undvika sådana? Riksarkivets tillsynsarkivarier informerar om vad myndigheter kan göra för att slippa onödiga förelägganden.

14.30-15.15     Kaffe o kakbuffé

Under pausen finns möjlighet att träffa representanter från Riksarkivets olika verksamheter för att att diskutera t.ex. arkivering by design, FGS eller frågor om överlämnande av arkiv till Riksarkivet.

15:15-15.45     Riksarkivets framtida arbete med FGS:er

Riksarkivets medarbetare  berättar om Riksarkivets nya inriktning gällande arbete med FGS:er. Vilka krav ställs på kommande FGS:er och hur ska de tillämpas?

Tomas Wallin, utredare och Jan Aspenfjäll, utredare/teknisk rådgivare, båda Riksarkivet.

15.45-16.15     Vad ska bevaras och varför

Svensk policy och praxis i internationell belysning.

Reine Rydén, docent i historia, universitetslektor i arkivvetenskap, Uppsala universitet.

16.15-16.30     Moderator sammanfattar och avslutar dagen

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

2900,00 SEK

0,00 SEK