R&D pain with no IP gain?

Eventet är inte tillgängligt.