event-cover-image
Rasism, ett hot mot patientsäkerheten

Rasism, ett hot mot patientsäkerheten

Torsdag 16 maj 2024, klockan 13:00

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, Torsplan, Stockholm

Strukturell rasism, det vill säga diskriminering på basen av den sociala kategorin “ras”, förekommer inom vården precis som i samhället i övrigt och drabbar både patienter och personal. Forskning visar att rasistiska föreställningar leder till negativa utfall för patienter, så som undervärdering av akuta symptom, fördröjd vård eller lägre doser smärtlindring. Icke-vit vårdpersonal kan också vittna om hur de utsätts för rasism i sitt yrke – till exempel i form av diskriminering på arbetsmarknaden, negativt bemötande eller att bli bortvald av patienter.

För att synliggöra och motarbeta rasism i vården behöver vi förstå hur rasism yttrar sig i samhället, hos andra och hos oss själva. Den här kursen syftar till att skapa en ökad medvetenhet om hur rasism påverkar våra bedömningar i vården, för att möjliggöra en mer jämlik och patientsäker vård.

Föreläsare på kursen är Kalyani Mudigonda, AT-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Natte Hillerberg, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Som workshopledare deltar även Sarah Hamed, tandläkare och sociolog som nyligen disputerat med en avhandling om hur rasism yttrar sig inom svensk sjukvård.


Nivå: Bas

Det här kan du förvänta dig: Lära dig om hur rasism påverkar oss som vårdgivare och tillägna dig konkreta verktyg för att identifiera och bemöta rasism i vården.

Sista anmälningsdag: 2 maj


Utbildningen är fullsatt, men du kan skriva upp dig på reservlista, klicka på "Intresseanmälan" nedan.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

500,00 SEK

700,00 SEK

0,00 SEK

Fullbokat

Dela