Psykisk Livräddning - allmänhet

Psykisk Livräddning - allmänhet

Tisdag, 12 oktober 2021 klockan 18:00

Zoom-webbinarium

Här anmäler du dig till Psykisk Livräddning - allmänhet. 

Psykisk Livräddning är en föreläsning i suicidprevention med syfte att skapa större trygghet kring ämnet självmord. Kursen riktar sig i första hand till dig som är aktiv i en brukar-, patient- eller anhörigföreningen, men också till andra som vill veta mer om hur en kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår så bra.

Psyskisk Livräddning arrangeras och genomförs av Suicidprevention i Väst (SPIV). Samarbetspartner för detta tillfälle är Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg.

Efter anmälan får du ett bekräftelsemejl. Dagen innan föreläsningen får du ett mejl med information samt en länk som du använder för att ansluta dig till mötet.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela