PERSPEKTIVKOMPASSEN

Halvdagsutbildning (Stockholm)

- Lär dig hantera perspektivträngsel och prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering vilket kräver ett intersektionellt arbetssätt. Men när vi arbetar intersektionellt och inkluderande kan det vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt.

Perspektivkompassen är en utbildning och workshop som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att kartlägga vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas.

Datum: 11 maj

Tid: 08.00 - 12.00

Pris per deltagare: 4900kr (exkl. moms) Kaffe och smörgås ingår.

Vid frågor, kontakta info@forumjamstalldhet.se
 

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet eller hållbarhet i en organisation. Exempelvis chefer, strateger eller samordnare med ansvar för jämställdhet i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen är även relevant för ideell och privat sektor med de exempel som kommer användas kommer att hämtas från offentliga organisationer. För att utbildningen ska vara så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt finns ett begränsat antal platser.

Vad innehåller utbildningen?

  • Introduktion till intersektionellt jämställdhetsarbete
  • Perspektivkompassen del 1: Kartlägg vilka perspektiv som finns
  • Perspektivkompassen del 2: Organisera och prioritera bland perspektiven
  • Perspektivkompassen del 3: Välj rätt metod och hantera målkonflikter
  • Hur kan arbetet med olika perspektiv organiseras?

Varje del av workshopen innehåller teoretiska moment, praktiska övningar och exempel från verkligheten.

Vad får du med dig av utbildningen?
Du kommer få med dig kunskap, inspiration och verktyg som hjälper dig att göra väl avvägda prioriteringar i jämställdhetsarbetet. Den kunskap och de verktyg som förmedlas under utbildningen går även att använda för att systematisera och prioritera hållbarhetsarbetet i stort. För att lyckas i arbetet med Agenda 2030 och dess 17 mål som i sig rymmer än fler delmål och indikatorer krävs en tydlig kompass som visar vägen.

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnolobby. Vi har arbetat med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Stockholm den 8-9 februari 2022!

Betalning och avbokningsvillkor:

  • Boka senast den 4 maj
  • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se
  • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning. 
  • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id/GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens.
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

4900,00 SEK