Palliativ medicin

Palliativ medicin

Onsdag 19 oktober 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Dagens symposium spänner över stora delar av den palliativa vårdens huvudinnehåll; smärta- och symtomlindring, kommunikation, vård av den döende, existentiella frågor, etik, stöd till närstående samt organisation och vårdutveckling. 

Webbinariet vänder sig till alla som i sitt arbete möter patienter i livets slutskede.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 19 oktober

 • 13.00 Inledning. Professor Carl Johan Fürst, Lunds universitet
 • 13.05 Det palliativa vårdförloppet – en väg till jämlik vård? Ursula Scheibling, överläkare Palliativa enheten Västerviks sjukhus och ordförande i Nationell arbetsgrupp för palliativ vård
 • 13.25 Att identifiera och möta palliativa vårdbehov. Christel Wihlborg, överläkare Palliativ vård och ASIH, Ystad lasarett
 • 13.45 Närståendes roll. Anette Alvariza, professor och specialistsjuksköterska, Palliativt forskningscentrum, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm
 • 14.10 Dödshjälp – tabubelagd diskussion? Onkolog Mattias Elmlund, överläkare, Centralsjukhuset i Karlstad 
 • 14.30 Bensträckare
 • 14.45 Palliativ vård inom primärvård och kommunal vård – hur ska jag tänka och agera som allmänläkare. Maria Johansson, allmänläkare Närhälsan Frölunda VC.
 • 15.05 Samtal – när, var och hur? Anders Danielsson, konsult inom kommunikatioin och ledarskap, Lund 
 • 15.25 Farmakologisk smärtbehandling i palliativ vård. Docent Staffan Lundström, överläkare Stockholms sjukhem.
 • 15.50 Existentiella behov - vems ansvar att möta? Johan Sundelöf, överläkare Palliativt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
 • 16.10 Sammanfattning av dagen. Carl Johan Fürst, Lund
 • 16.30 Avslutning
 
Programansvarig och moderator: Carl Johan Fürst

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson, klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK