Osteoporos i primärvården

Osteoporos i primärvården

Torsdag 6 oktober 2022, klockan 14:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Sverige har ett av de högsta incidenstalen av osteoporosrelaterade frakturer i världen. Trots tydliga riktlinjer har studier visat att cirka två tredjedelar av alla patienter som har indikation för behandling med osteoporosläkemedel är obehandlade. Socialstyrelsen har nyligen publicerat nya riktlinjer där man tydligt rekommenderar ett systematiskt omhändertagande av patienter med risk för osteoporosrelaterad fraktur. Då majoriteten av patienterna behandlas och följs upp i primärvården är det viktigt att professionen har den senaste kunskapen inom området för att kunna ge patienterna optimal behandling. Detta symposium belyser bland annat osteoporosutredningens olika delar, bentäthetsmätning, behandling av osteoporos samt osteoporos ur ett geriatriskt perspektiv.
 
Välkommen till en viktig kunskapsuppdatering!

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 13.57.


Program den 6 oktober

  • 14.00 Välkommen! Introduktion om osteoporos. Kristian Axelsson, medicine doktor, ST-läkare, Skövde
  • 14.20 Osteoporosutredningens delar. Märit Wallander, medicine doktor, allmänläkare, Linköpings universitetssjukhus.
  • 14.40 Bentäthetsmätning (DXA). Professor Andreas Kindmark, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • 15.00 Bensträckare
  • 15.15 Behandling av osteoporos. Professor Mattias Lorentzon, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal 
  • 15.40 Osteoporos ur ett geriatriskt perspektiv. Katrin Rimsby, överläkare i geriatrik, Capio Sollentuna 
  • 15.55 Tid för frågor
  • 16.15 Dagen avslutas

Programansvarig och moderator: Märit Wallander Linköpings universitetssjukhus


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

595,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK