event-cover-image
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Torsdag, 18 november 2021 klockan 09:00

Scandic Bollnäs, Stenbomsgatan 8, Bollnäs

Utbildningen

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.

Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Men tvärtemot vad många tror är det sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet du vad ni behöver göra i din organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha bättre kunskap om vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken. Genom övningar och diskussioner lär du dig mer om lagar, regler och ansvar. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. När du kommer tillbaka till arbetsplatsen ska du känna dig redo att arbeta vidare med de här viktiga frågorna där varje förbättring kan ge stort resultat.

Syfte & Mål

Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.

Efter utbildningen ska deltagaren:
- ha fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna
- ha förståelse för hur mål kan sättas
- kunna ta fram rutiner
- ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet:

- kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
- introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
- tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
- arbetsbelastning
- arbetstid
- kränkande särbehandling
- samverkan för att lyckas
- hälsofrämjande faktorer.

Arbetsformer

Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner.

Utbildare är Helén Sinani som genom Prevent är utbildad att hålla bla BAM-utbildningar. Helén har också lång och bred erfarenhet av arbetsmiljö- och HR-arbete bland annat som HR-specialist i arbetsmiljö och arbetshälsa vilket gör att utbildningen blir verksamhetsanknyten och HUR man gör är fokus samt att man förstår helheten. Helén har egen chefserfarenhet bland annat inom HR och som chef på ett äldreboende.

Heléns Consulting AB är godkänd utbildningsanordnare av AFA vilket innebär att om man deltar i mina utbildningar kan man ha möjlighet att ansöka och eventuellt få del av kursavgiften åter av AFA. Läs mer här;

Stöd för arbetsmiljöutbildning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Till dig som arbetsgivare - stöd för arbetsmiljöutbildning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Köpevillkor;

Kursavgiften faktureras vid beställning/bokning med 30 dagars betalningstid.

Vid för få anmälda kursdeltagare så har Heléns Consulting AB rätt att ställa in kurstillfället och återbetalar då eventuell erlagd kursavgift.

Avboknings- och ombokningsregler;

Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta med 50 % av kursavgiften.

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart ska beställaren ersätta med 100 % av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i organisationen/verksamheten men det behöver meddelas kursarrangören innan kurs.

Vid sjukdom så kontakta Heléns Consulting AB så ser vi hur vi kan lösa det.

Vid eventuella förändringar i restriktioner med anledning av Covid -19 kan förändringar i kursupplägget ske ex att det blir digitalt istället.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

3495,00 SEK

exkl. moms 25%

Dela