Omcertifieringskurs 23-25 Maj 2022 i Kristinehamn

Omcertifieringskurs 23-25 Maj 2022 i Kristinehamn

Måndag 23 maj 2022, klockan 10:30

RSVR, Västerlånggatan 21, Kristinehamn

Allt fler fastighetsägare ställer krav på Certifierade Ventilationsrengörare i sina upphandlingar.

För att RSVR´s medlemsföretag ska kunna möta detta ökade krav på kvalitet har vi nu glädjen att kunna inbjuda till kursen Omcertifiering Ventilationsrengörare nivå K i Kristinehamn den 23-25 maj 2022


Ur kursinnehållet
• Ventilationskunskap, bl.a. terminologi 
• Yrkes- & rengöringskunskap 
• Ventilationsrengöringens 7 olika faser & ”nycklar” • Våta och torra rengöringsmetoder 
• Beläggningsmekanismer 
• Rengöringsteknik & utrustning 
• Flödesmätning & flödesberäkningar 
• Montage av rensluckor, regelverk 
• Arbetsplanering, slutrapporter & egenkontroller 
• Arbetsmiljö & bakteriologi 
• Rengörarens personliga uppträdande 
• RSVR´s branschstandard – Rena Kanaler
 
Praktik 
• Flödesmätning
 
Instruktörer 
Pelle Höij och Ulf Brodin som har arbetat med ventilationsrengöring sedan 1981. De driver ett rengöringsföretag tillsammans sedan 1994 och är numera verksamma över hela Sverige. Både Pelle och Ulf är vana utbildare, både inom yrkes- & idrottssammanhang, och trivs i rollen.
 
Kursorten Kristinehamn 
Kristinehamn är en charmig småstad vid Vänerns nordöstra strandkant dit du tar dig enkelt med såväl tåg som bil. Om du hellre väljer att flyga har du både närliggande Örebro Airport och Karlstad Airport att välja bland på fem respektive sex mils avstånd.
Kristinehamns allra starkaste varumärke är naturligtvis dess Vänerskärgård som du rekommenderas uppleva på ett eller annat sätt. Det finns också goda möjligheter till egen träning och rekreation, inte minst i Kristinehamns Arena. I Kristinehamn – precis som i övriga Värmland – möts du alltid av ett varmt och vänligt bemötande vilket förhoppningsvis gör att du känner dig varmt välkommen. Du kan läsa mer på www.visitkristinehamn.se där du också kan ladda hem Kristinehamns turistguide.
 
Kursplats & logi 
Denna kurs är förlagd till Kristinehamns Conference Center, KCC. http://kristinehamncc.se 
 
Login för de som önskar sker på Kristinehamns Stadshotell till självkostnadspris. www.stattkristinehamn.se
 
Certifiering 
Som avslutning på kursen erbjuds du att avlägga omcertifieringsprov. Om du avlägger ett godkänt prov erhåller du ett intyg på detta från RSVR som du ska bifoga ansökan till KIWA tillsammans med handlingar enligt KIWA´s kravspecifikation, om du vill ansöka om ny certifiering. Kostnaden för certifiering faktureras av KIWA.

Utdrag ur Kravspecifikation för certifiering av ventilationsrengörare 

Behörighetsklasser 
Nivå K 
Komplexa ventilationssystem är system som inte är enkla ventilationssystem, t.ex. FT eller FTX-system. Komplexa ventilationssystem omfattar även imkanaler i storkök samt imkanaler installerade i fartyg.
 
Krav på allmän teknisk bakgrund 
För erhållande av certifikat skall sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen eller praktisk erfarenhet från ett av nedanstående exempel. 
1. Lägst 2-årigt gymnasium med tekniskt program 
2. eller annan likvärdig utbildning 
3. Praktisk erfarenhet i 5 år med rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler. 
4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare.
 
Krav på erfarenhet från praktiskt arbete 
För erhållande av certifikat K för kvalificerad ventilationsrengöring skall sökande under minst fem år arbetat med ventilationssystem i drift och där det skall ha ingått arbete med rengöring av komplexa ventilationssystem. Med ventilationssystem avses även imkanaler. 
 
Den sökande skall även, för både nivå N och K, ha varit verksam inom ett eller flera av följande områden enligt nedan: 
1. Tillverkning av ventilationssystem 
2. Montering av ventilationssystem 
3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.

Omcertifiering – förlängning av giltighetstiden 

För att få ett nytt beslut om certifiering, när ett tidigare beslut går ut, ska den sakkunnige gå igenom en förenklad kompetensprövning eller en förnyad fullständig kompetensprövning.
 
Preliminärt program för kursen 
Dag 1 10.30 – 20.00 
Dag 2 08.00 – 18.00 
Dag 3 08.00 – 15.00
 
Inträdeskrav Tidigare certifiering som Ventilationsrengörare, och minst fem års praktisk erfarenhet av ventilationsrengöring. 
 
Kursavgift 9.900 kr. exkl. moms inkl. måltider. 
 
Logi Logikostnad på 990 kr./natt för enkelrum på Kristinehamns Stadshotell tillkommer och faktureras tillsammans med kursavgiften. Bokning av logi sker automatiskt genom kursanmälan. Ev. avbokning av logi skall ske dag efter anmälan via mail till info@rsvr.nu 
 
Anmälan Senast måndag den 9 maj via anmälningsformulär på RSVR´s hemsida. Maxantalet för kursen är dock 16 personer, först till kvarn………… 
Passa på ! Denna kurs (omcertifiering) arrangeras endast en gång per år. Nästa 2023 ! 
Frågor ? Ring RSVR´s kansli, 076 172 76 04

Tidigare omdömen 

Sedan nystarten av vår kursverksamhet i mars månad 2016 har 244 personer deltagit på våra kurser. Samtliga deltagare har fått utvärdera sju olika block av kurserna, nämligen Info före kursen, Kursinledning, Kurspärm, Teori, Praktik, Logi & mat, samt Utbildningslokaler. 
 
D.v.s. att 1708 st. ”betyg” har lämnats in, och snittpoängen är smått otroliga 5,4 på en 6-gradig skala. 
Ta chansen du också !
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

9900,00 SEK