NAAKA-dagen 11 november 2024

Måndag 11 november 2024, klockan 08:30

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Välkommen till
En fortbildningsdag om astma, allergier och KOL för allmänläkare av allmänläkare

Måndagen den 11 november 2024
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

NAAKA (SFAM:s nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade
allmänläkare) anordnar en fortbildningsdag för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin.
NAAKAs styrelse har arbetat fram ett intressant program och bjudit in engagerade föreläsare. Vi hoppas att ni under dagen får svar på en rad frågor som allmänläkare ställs inför i det dagliga arbetet med personer med astma, allergier och KOL.
Vad kan vi allmänläkare göra för att ställa rätt diagnos hos patienter med luftvägsbesvär?
Vad är nytt i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för
astma och KOL?
Och så favoriter i repris: ”Spirometri” och ”Inhalationsteknik”.

Våra föreläsare är allmänläkare verksamma kliniskt såväl som forskare och i arbete med riktlinjer.

Varmt välkomna!
NAAKA

Senast anmälningsdag: 3 oktober 2024.
Har du frågor om din konferensanmälan kontakta kansli@sfam.se.
Har du frågor om programmet kontaktar du hannasandelowsky@gmail.com.

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1900,00 SEK

Anmälan obligatorisk.
SFAM är inte momsredovisningsskyldig.