Munhälsans inverkan på övriga kroppen

Munhälsans inverkan på övriga kroppen

Tisdag 7 februari 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Munhälsans inverkan på övriga kroppenMunnen är en del av kroppen men både ur vård-, utbildnings- och juridiska perspektiv har munnen och tänderna separerats från resten av kroppen. Vi vet att flera olika allmänsjukdomar manifesteras i munhålan. Eftersom den medicinska professionen har hand om övriga kroppen, medan tandvården primärt ägnar sig åt mun och tänder, finns risk för att hälsofrågor utanför det egna området helt blir någon annans problem och ansvar.

Med dessa föreläsningar som belyser medicinska-odontologiska samband, vill vi uppmuntra till en konstruktiv diskussion om hur ett samarbete mellan våra olika professioner skulle kunna utvecklas. 
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 7 februari 2023

  • 13:00 Välkommen!
  • 13:05 Oral hälsa, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och dödlighet. Professor Anders Gustafsson, Karolinska institutet 
  • 13:35 Samband mellan tuggfunktion och kognition. Professor Mats Trulsson, Karolinska institutet
  • 14:05 Samband mellan parodontit och demensutveckling. Övertandläkare Kåre Buhlin, doc. Karolinska institutet
  • 14.35 Bensträckare
  • 14.50 Oral hälsa och cancer. Professor Margaret Sällberg Chen, Karolinska institutet
  • 15.20 Orofacial smärta - mer än bara tandvärk. Övertandläkare Nikolaos Christidis, doc. Karolinska institutet
  • 15.50 - 16:15 Sammanfattning och frågor till panelen

 

Moderatorer: Anders Gustafsson och Mats Trulsson
Programansvariga: Anders Gustafsson och Mats Trulsson

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet