Melanom

Melanom

Torsdag 11 maj 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Trots allmän kännedom om riskfaktorer för hudmelanom, både inom hälsoprofessionerna och i den generella befolkningen, ökar incidensen för melanom stadigt i många länder, inklusive Sverige. Samtidigt sker det en snabb utveckling inom melanomområdet där nya riktlinjer och behandlingsalternativ har tillkommit. 
På symposiet kommer specialister inom onkologi, dermatologi, kirurgi, genetik, oftalmologi och patologi att belysa dagens kunskapsläge och nationella riktlinjer vad gäller incidens, riskfaktorer, prevention, diagnostik och behandling av melanom.
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 11 maj 2023

  • 13:00 Introduktion melanomdagen, Arv och miljö. Med dr Hildur Helgadottir, onkolog, överläkare Karolinska universitetssjukhuset 
  • 13:25 Incidenstrender melanom, Svenska melanomregistret. Docent Karolin Isaksson, kirurg, överläkare, Centralsjukhuset Kristianstad
  • 13:50 Diagnostik av melanom och tillämpning av teledermatoskopi på vårdcentraler. Docent Jan Lapins, dermatolog, överläkare Karolinska universitetssjukhuset 
  • 14:15 Melanompatologi. Överläkare Ismini Vassilaki, patolog Karolinska universitetssjukhuset 
  • 14:40 Paus 
  • 15:00 Kirurgi och melanom. Docent Roger Olofsson Bagge, kirurg, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset 
  • 15:25 Systemisk behandling av melanom. Med dr Hildur Helgadottir, onkolog, överläkare Karolinska universitetssjukhuset 
  • 15:50 Ögonmelanom. Docent Charlotta All-Eriksson, oftalmolog, överläkare, Sahlgrenska universietssjukhuset.
  • 16:15 Forskning och framtidsutsikter för melanom. Docent Lars Ny, onkolog, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset 
  • 16:40-17:00 Avslutande frågor 

Moderator och programansvarig: Hildur Helgadottir

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

1995,00 SEK