Medicinsk forskning i fågelperspektiv

Medicinsk forskning i fågelperspektiv

Tisdag 23 maj 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Läkare ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  En nödvändig grund för medicinsk praktik är därför evidensbaserad på forskning. Metavetenskapliga undersökningar har emellertid visat en stor del av resultaten från medicinsk forskning inte kan upprepas. I detta seminarium behandlas olika hot mot forskningens trovärdighet och viktiga åtgärder som stärker den medicinska forskningens transparens och reproducerbarhet.
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Preliminärt program den 23 maj 2023

 • 13.00 Välkommen. Professor Carl Johan Sundberg
 • 13.05 Inledning. Docent Gustav Nilsonne och läkarstudent Emmanuel Zavalis, båda Karolinska institutet
 • 13.15 Många källor till ”bias” i medicinsk forskning: erfarenheter från systematiska översikter. Karsten Juhl Jorgensen, Cochrane Denmark.
 • 13.30 Blir guldet till sand? Systematisk pilotöversikt av internationellt genomslag hos svensk registerbaserad forskning. Cathrine Axfors, postdoktor, Stanford university och Uppsala universitet
 • 13.45 Intressekonflikter när forskningsresultat ska bli klinisk praxis. Marek Czajkowski, doktorand, Örebro universitet
 • 14.00 Oredlig forskning underminerar det vetenskapliga underlaget för klinisk praxis och folkhälsa. Professor  emeritus Kjell Asplund, Umeå universitet
 • 14.15 Bensträckare
 • 14.25 Olika slutsatser från samma data - analytisk flexibilitet i medicinsk forskning. Gustav Nilsonne
 • 14.40 Från start till mål – Ansvarsfull rapportering av kliniska prövningar vid Karolinska Institutet. Sofie Possmark, samordnare, Karolinska institutet
 • 14.55 I replikationskrisens spår: Föregångsländer inom medicinsk forskning agerar mot utbredda metodbrister. Cathrine Axfors
 • 15.10 - 15.30 Frågor och sammanfattning

Moderator och programansvarig: Professor Carl Johan Sundberg, medicinsk redaktör Läkartidningen

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

1995,00 SEK

3995,00 SEK