event-cover-image
Kulturformuleringsintervjun i DSM-5: Erfarenhetsutbyte och handledning

Kulturformuleringsintervjun i DSM-5: Erfarenhetsutbyte och handledning

Tisdag 24 maj 2022, klockan 14:30

Transkulturellt centrum, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm

Använder du Kulturformuleringsintervjun (KFI) i ditt yrke? Kanske du har gått vår grundläggande KFI-utbildning och önskar ytterligare stöd i att integrera verktyget i det kliniska arbetet? Eller vill du ha hjälp att hantera hinder som kan uppstå?

Denna eftermiddag delar vi praktiska erfarenheter av KFI och fördjupar oss i egna och andras exempel från en klinisk vardag. Handledare är Elisabeth Bakke, socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi, tillsammans med Sofie Bäärnhielm, överläkare och docent.


Det här kan du förvänta dig: Fördjupad praktisk vägledning i att använda KFI.

Nivå: Fördjupning

Målgrupp: Personal i psykiatrisk och somatisk vård.

Sista anmälningsdag: 17 maj


Utifrån rådande pandemiläge kan utbildningen komma att hållas digitalt

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela