INSTÄLLD! Kultur och kontext som en resilient tillgång

9 och 16 december


Kursen är inställd! Kontakta kursansvarig om du har några frågor.

Under två eftermiddagar lär vi oss mer om vad som är gynnsamt i återhämtningen efter flykt och trauma. Vi betonar resiliens, meningsfulla sammanhang, tillhörighet och bärande krafter i migrantens egen kontext.

När man pratar om trauma, flykt och exil är det av naturliga skäl ofta fokus på de svåra upplevelser som patienten varit med om.

Vi vill skifta perspektiv och närma oss det som bidrar till goda förutsättningar för återhämtning och utveckling. Då är resiliens ett viktigt begrepp – det vill säga vår förmåga att klara motgångar och finna mening i en ny och främmande tillvaro.

Hur kan vi ur ett existentiellt perspektiv ta vara på dessa faktorer, främja resiliens genom att se migranters kontext som en tillgång och ge stöd i en ny vardag efter flykten?

Medverkar gör Alain Topor, psykolog som forskar om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av, och återhämtning från, allvarliga psykiska problem.

Deltar gör också personer med egna erfarenheter av migration och personal från Transkulturellt Centrum.


Nivå: Fördjupande, viss förkunskap krävs.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för vad som kan gynna återhämtning, utveckling och nyorientering hos personer med erfarenhet av flykt eller migration

Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal som möter migranter.

Sista anmälningsdag: 25 november.


Du får en länk till utbildningen i god tid innan utbildningsdagarna.

Har du frågor är du välkommen att kontata kursansvarig!

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela