Komplex PTSD

Komplex PTSD

Tisdag 16 januari 2024, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Komplex posttraumatiskt stressyndrom (komplex PTSD) är en ny, och av många väl emotsedd, diagnos i ICD-11. Diagnosen ställs när kriterierna för PTSD är uppfyllda, och när det också finns svåra och genomgripande problem med affektreglering, negativ självbild och ihållande svårigheter i relationer. Komplex PTSD medför ofta en ytterligare försämrad funktion avseende t.ex. familjerelationer och arbete i jämförelse med PTSD. Hur kan vi inom hälso- och sjukvården diagnosticera och behandla detta tillstånd på ett bra sätt? Detta kommer att belysas i seminariet och du kommer att få del av aktuell kunskap om diagnostik och behandling vid komplex PTSD.
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 16 januari 2024​​

  • 13.00 Välkommen! Överläkare Goran Mijaljica, Transkulturellt centrum, Region Stockholm, specialistläkare i psykiatri. Overlege, Haukeland universitetssjukehus, Øyane DPS, Norge
  • 13.05 Introduktion. Komplext trauma och komplex PTSD. Diagnoskriterier och utredning. Goran Mijaljica
  • 13.30 Komplex traumatisering hos barn och ungdomar. Överläkare Björn Ramel, barn- och ungdomspsykiatrimottagning Lund samt barn- och ungdomspsykiatrimottagning könsidentitet Malmö
  • 13.55 Komplex PTSD och diagnostiska utmaningar hos flyktingar. Överläkare Sofie Bäärnhielm, sektionschef, Transkulturellt centrum, Region Stockholm, docent i psykiatri Karolinska Institutet
  • 14.20 Bensträckare
  • 14.35 Psykologisk behandling vid komplex PTSD.  Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet; psykolog, Akademiska sjukhuset
  • 15.00 Läkemedelsbehandling vid komplex PTSD. Överläkare Johan Dyster - Aas, Överläkare, specialist i psykiatri, med dr, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
  • 15.25 Handläggning på primärvårdsnivån. Eva Theunis, specialistläkare i allmänmedicin, Flyktingmedicinsk mottagning Göteborg
  • 15.50 – 16.30 Panelsamtal och diskussion. 
 
Moderator: Goran Mijaljica

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1295,00 SEK

795,00 SEK

595,00 SEK

595,00 SEK

2195,00 SEK

4995,00 SEK