KOL

KOL

Onsdag 7 december 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra folksjukdomar som de flesta specialiteter kommer i kontakt med. Sjukdomen har många manifestationer, men har gemensamt en obstruktiv lungfunktionsnedsättning som inte normaliseras efter behandling. Den vanligaste riskfaktorn är cigarettrökning, men åtminstone 20 procent har aldrig har rökt. Under seminariet kommer diagnostik, riskfaktorer, epidemiologi, samsjuklighet och akuta exacerbationer att diskuteras. Dessutom belyser vi KOL och covid-19 samt olika behandlingsalternativ.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 7 december

  • 13:00 Välkommen!
  • 13:05 Diagnostik och stadieindelning. Professor Anders Blomberg, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus
  • 13:30 Fenotyper och komorbiditeter. Professor Magnus Sköld, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset
  • 14:00 KOL och covid-19: Akuta exacerbationer. Professor Anne Lindberg, Umeå Universitet, Sunderbyns sjukhus
  • 14:40 Bensträckare
  • 14:55 Icke farmakologisk behandling inklusive syrgas. Docent Josefin Sundh, Örebro universitet, Universitetssjukhuset      
  • 15:25 Farmakologisk underhållsbehandling. Professor emeritus Kjell Larsson, Karolinska institutet
  • 15:55 - 16:15 Frågor till panelen och sammanfattning
 
Moderator: Magnus Sköld
Programansvariga: Magnus Sköld och Läkartidningen

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson, klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

Få kvar