Karriärkväll i Stockholm

Karriärkväll i Stockholm

Tisdag 24 oktober 2023, klockan 17:30

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kostnadsfritt för läkare och läkarstudenter!

För dig som söker inspiration och nya utmaningar!

På Läkartidningens Karriärkvällar har du möjligheten att lyssna på och inspireras av kollegor som på ett personligt sätt berättar om sina karriärval och vägar genom livet. I pauserna finns flera utställare på plats för frågor och tips som du kan ha nytta av på din egen väg i karriären. 

                       

Kvällens talare: Carl Johan Sundberg, Nasim Farrokhnia och Jill Taube             

Program den 24 oktober 2023

Moderator: Carl Johan Östgren, professor vid Linköpings universitet samt med. redaktör, Läkartidningen.

  • 17:30 – 18:30 Registrering, mat och mingel
  • 18:30 – 18:40 Inledning moderator
  • 18:40 – 19:05 Carl Johan Sundberg är legitimerad läkare, professor vid Karolinska Institutet och medicinsk redaktör på Läkartidningen. Han gillar undervisning och forskning som adresserar kliniska behov och systembrister. Carl Johan har under lång tid engagerat sig i påverkansarbete för bättre förhållande för forskande läkare, mer fokus på fysisk aktivitet för patienter, personal och i samhället i stort. Carl Johan har suttit i Läkarförbundets styrelse och är chef för en institution med 125 medarbetare. Han har författat tre populärvetenskapliga böcker om betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa och fysisk funktion.
  • 19:05 – 19:30 Nasim Farrokhnia är överläkare och forskare knuten till Karolinska Institutet och Södersjukhuset där hon tidigare varit verksamhetsområdeschef på Akuten. Idag är Nasim hälso- och sjukvårdschef på Microsoft Västeuropa som samlar 12 länder däribland Sverige och Norden. Rollen har strategiskt ansvar för utveckling och implementation av välfärdsteknologi. Nasim är oxå ordförande i eHälsoläkarföreningen (intresseförening inom SLF) och ordförande i forskarnätverket för Forum för Healthpolicy som verkar för evidensbaserat ledarskap. 
  • 19:30 – 20:00 Fikapaus
  • 20:00 – 20:25 Jill Taube, är psykiatriker med stor vurm för goda levnadsvanor och kallar sig ibland Folkhälsopsykiatriker trots att sådana ännu inte finns! Nästan ända sedan hon blev specialist har det kliniska arbetet kombinerats med andra uppdrag och projekt och eget företagande med en gemensam nämnare - vikten av goda levnadsvanor för bättre psykisk hälsa. Jill började läkarlinjen 28 år gammal – efter Högskoleprovet med gott resultat var barndomsdrömmen nåbar. Det gick några år från upprop till specialistexamen i psykiatri. Jill kände sig efter ett tag som färdig specialist instängd, tyckte också att hon stängde in patienterna i ett stelt och patriarkalt förhållningssätt. Hon som doktor skulle bestämma vad som var bäst, vad patienten själv ville eller hens resurser hade hon inte lärt sig att väga in.
  • 20:25 – 20:45 Avslutning och prisutdelning i kvällens tävling

Välkommen till Karriärkvällen i Stockholm!

Arrangör                                                  Partner

                           

Kvällens utställare

      

               

                            

Besök våra utställare och vinn fina priser!

Bokningstyp Antal Pris / Antal
OBS! Karriärkvällen är gratis för läkare men vid utebliven närvaro debiteras 200 kr + moms. Sista avbokning den 10 oktober.