event-cover-image
Kafferepet Uppsala

Kafferepet Uppsala

Torsdag 18 april 2024, klockan 13:00

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksalagatan 1, Uppsala

Kaffe, kaka och kunskap om LSS-bostäder! Ett kringresande seminarium om hur man bygger grymma LSS-hem.

Vad är kafferepet?

Ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där du bjuds på kaffe, kaka och kunskap om LSS-boenden. För både omsorgsfolk och stadsbyggnadsfolk. Ni på de lokala förbunden är också varmt välkomna! Våra gästföreläsare pratar om allt från kognitiv tillgänglighet, utemiljö och digitala hjälpmedel.

Det kommer även finns möjlighet att göra studiebesök på ett LSS-boende för ökad förståelse om hur man bygger LSS-bostäder på de boendes villkor. Läs mer om när vi kommer till din region nedan.

Föranmälan krävs för både seminarium och studiebesök och vi vill ha in din anmälan senast 27 mars!

Programpunkter

13.00 Välkomna! Vad har fika med LSS att göra?

13.10 Hur minskar vi bristen på LSS-bostäder? – Robin Berkhuizen och Bo Hejlskov Elvén

13.50 Digitalt stöd för er verksamhet – Anette Hjalmarsson från Boet

14.20 Paus – kafferep!

14.40 Inkluderande utemiljö – Trädgårdsmästare Emma från Brisa

15.10 Kognitiv tillgänglighet och de som ska bo i huset – Bo Hejlskov Elvén

15.50 Paus – bensträckare

16.10 Erfarenheter från ett kognitivt tillgängligt LSS-boende – Mathias Laurentz från Ersta Diakoni

16.30 10 tips för fler och bättre LSS-bostäder – Robin Berkhuizen och Bo Hejlskov Elvén

16.50 Slut!

 

Studiebesök

I samband med Kafferepet håller vi också ett studiebesök på ett gruppboende lokalt för er som vill komma på det. Konceptet för våra boenden är baserat på år av utvecklande, lärdomar och input från kloka experter.

Studiebesöket kommer att bli på vårt boende i Vallentuna. 

Plats: Körlingevägen 11, 186 91 Vallentuna.

Tid: Fredag 19 april kl 9.30. Föranmälan krävs.

Notera att det finns begränsat med platser till studiebesöket då det sker i ett boende som har verksamhet igång. 

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Fullbokat