event-cover-image

Introduktion till Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Att använda psykologisk flexibilitet för att hjälpa flyktingar hantera vardagliga stressmoment

Eventet är inte tillgängligt.