event-cover-image
Information om Samskapat utvecklingsarbete

Information om Samskapat utvecklingsarbete

Måndag 20 juni 2022, klockan 08:00

coach2coach

Information om Ny utbildning i augusti! Samskapat utvecklingsarbete.

Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Syfte
  • Kunskap om teorier och koncept som skapar mening i samskapande processer
  • Utöka den egna verktygslådan för facilitering
  • Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
  • Planera processflöden med hjälp av verktygen för aktuella interventioner du har framför dig

Vi berättar om metodiken för er som är intresserade av att använda den i er egen verksamhet.

Innehåll:
  • Principer för metodiken och dess bakomliggande teorier
  • Översiktlig genomgång av verktygslådan.
  • Översiktlig genomgång av upplägg för olika sakfrågor

Målgrupp:Chefer, verksamhetsutvecklare och förändringsledare
Kostnad: Gratis
Datum: 20 juni 8.00-9.00 (Zoom)

Bokningstyp Antal Pris / Antal