Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati

Onsdag 30 mars 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste ärftliga hjärtmuskelsjukdomen. Symtomen är ospecifika och tiden till upptäckt kan vara lång. Utredningen kräver betydande kunskap för att fastställa diagnosen och erbjuda ett optimalt omhändertagande. Sjukdomsuttrycket är heterogent; det förekommer fall utan symtom, betydande andfåddhet, komplikationer som förmaksflimmer, men också plötslig död. Riskstratifieringen avseende plötslig död kan vara utmanande. Det finns invasiva metoder, myektomi och alkoholablation som reserveras för vissa fall. Sammantaget krävs ett multidisciplinärt omhändertagande.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 30 mars

 • 13.00-13.03 Välkommen! Peter Magnusson, Gävle sjukhus och Stellan Mörner, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
 • 13.03-13.10 Hypertrofisk kardiomyopati – en historisk exposé. Peter Magnusson, överläkare, med dr, Gävle sjukhus samt Sr Medical Advisor, BMS
 • 13.10-13.35 Diagnostik och genetik vid hypertrofisk kardiomyopati. Stellan Mörner, överläkare, docent, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • 13.35-13.45 Fallpresentation I
 • 13.45-13.55 Paus
 • 13.55-14.30 Riskstratifiering vid hypertrofisk kardiomyopati. Peter Magnusson
 • 13.30-13.40 Fallpresentation II
 • 14.40-14.55 Läkemedelsbehandling och livsstilsråd vid hypertrofisk kardiomyopati. Stellan Mörner
 • 14.55-15.05 Paus
 • 15.05-15.30 Invasiv behandling vid hypertrofisk kardiomyopati: myekotomi vs alkoholablation. Per Wierup, överläkare, med dr, Skånes universitetssjukhus, Lund samt Cleveland Clinic Foundation, USA
 • 13.30-13.40 Fallpresentation III
 • 15.40-15.55 Frågestund och paneldiskussion. Alla tre föreläsarna
 • 15.55-16.00 Summering och avslutning. Peter Magnusson och Stellan Mörner

Moderatorer och programansvariga: Peter Magnusson, Gävle sjukhus och Stellan Mörner, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL_ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK