Gynekologi i primärvården

Gynekologi i primärvården

Onsdag 28 september 2022, klockan 14:00

Webbseminarium via Zoom, datum: 28 september och 16 november

Inbjudan till webbseminarium                 

Vården av kvinnor som söker med gynekologiska besvär i primärvården varierar mycket. I storstäderna är det gott om gynekologer och även på andra håll i landet många har man stor kunskap och erfarenhet av öppenvårdsgynekologi. Men det finns fortfarande många inom allmänmedicin som saknar kunskap och erfarenhet inom området, vilket kan upplevas som ett hinder när man möter patienter som söker gynekologisk vård.
 
Vi arrangerar nu två seminarier med uppdateringar inom öppenvårdsgynekologi, främst för specialister i allmänmedicin, där de vanligaste gynekologiska tillstånden och frågeställningarna kommer att diskuteras.
 
OBS! Biljetten gäller för båda tillfällena men separata Zoomlänkar kommer att mejlas inför respektive eftermiddag. Ni kan då ansluta från kl 13.57.

Välkommen till två intressanta och vikitiga eftermiddagar!


Program

Dag 1. Onsdag 28 september: Akuta gynekologiska symtom 
 • 14.00 Välkommen!
 • 14:05 Introduktion inklusive menstruationscykeln och de vanligaste orsakerna till akuta besök 
 • 14:35 Blödningsrubbningar; riklig, gles, oregelbunden eller utebliven mens 
 • 15:05 Bensträckare 
 • 15:15 Menstruationsrelaterad smärta (dysmenorre/endometrios) Utredning och behandling
 • 15:45-16 Sammanfattning frågor, fall

Dag 2. Onsdag 16 november: Hormonell behandling  

 • 14.00 Välkommen!
 • 14:05 Preventivmedelsrådgivning. Indikationer och kontraindikationer. Positiva och negativa effekter 
 • 14:35 Premenstruella symtom. Utredning och behandlingsförslag 
 • 15:05 Bensträckare 
 • 15:15 Hormonell behandling i klimakteriet. Indikation för systemisk och lokal behandling 
 • 15:45-16 Sammanfattning frågor, fall

Föreläsare och programansvarig: Docent Lena Marions, överläkare, Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning, Karolinska institutet/Södersjukhuset.


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL_ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK