Grundkurs i ventilationsrengöring, 11-14 oktober 2022 i Kristinehamn

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare har återigen den stora glädjen att kunna bjuda in till Grundkurs i ventilationsrengöring.

Inga förkunskaper krävs, och kursens mål är att du utvecklas till en ”omtyckt och duktig medarbetare” inom framtidsbranschen Ventilationsrengöring under kursens fyra dagar. Kursen går av stapeln i Kristinehamn den 11-14 oktober 2022.


Ur kursinnehållet

 • Vi bygger ett enkelt ventilationssystem utifrån en ännu enklare ritning
 • Därefter monterar vi rensluckor utifrån vad ”regelverket” föreskriver
 • Sedan är det dags att träna upp sin tekniska färdighet genom praktiskt arbete

Under kursens gång ska vi också lära oss om:

 •  Varför ventilation ?
 •  Varför ventilationsrengöring ?
 •  Historia
 •  Ventilationstyper (S, F, FT, FTX)
 •  Luftens rätta väg genom huset
 •  Ett ventilationsaggregats- och –systems beståndsdelar
 •  Grundläggande ventilationskunskap
 •  De vanligaste normflödena
 •  Rengörarens personliga uppträdande
 •  RSVR´s branschstandard – Rena Kanaler
 •  De vanligaste kanaldimensionerna
 •  Terminologi = ”Ventilationsspråket”
 •  ”Styr- & regler”
 •  Grundläggande yrkes- & rengöringskunskap
 •  Enklare frånluftsrengöring, vi kommer också beröra självdrags- och tilluftsrengöring.
 •  Ventilationsrengöringens två huvudmoment, och sju faser
 •  Olika typer av beläggning från olika typer av lokaler
 •  Beläggningsmekanismer
 •  Mekanisk och manuell rengöringsutrustning
 •  Flödesmätning, före och efter rensning
 •  Arbetsplanering, slutrapporter & egenkontroller
 •  Arbetsmiljö
 •  Enklare ritningsläsning
 •  Vanliga brister & fel
 •  Individuellt tekniskt handhavande med rengöringsutrustning, don, och med övrig ventilationsutrustning
 •  Imkanal 2012
 •  Beräkning av temperaturverkningsgrad, före och efter rengöring

Framtid?

Vi avslutar kursen med att titta på kravspecifikationen för att bli en Certifierad Ventilationsrengörare.

Instruktörer

Pelle Höij och Ulf Brodin som har arbetat med ventilationsrengöring sedan 1981. De driver ett rengöringsföretag tillsammans sedan 1994 och är numera verksamma över hela Sverige. Både Pelle och Ulf är vana utbildare, både inom yrkes- & idrottssammanhang, och trivs i rollen.

Kursorten Kristinehamn

Kristinehamn är en charmig småstad vid Vänerns nordöstra strandkant dit du tar dig enkelt med såväl tåg som bil. Om du hellre väljer att flyga har du både närliggande Örebro Airport och Karlstad Airport att välja bland på fem respektive sex mils avstånd. Kristinehamns allra starkaste varumärke är naturligtvis dess Vänerskärgård som du rekommenderas uppleva på ett eller annat sätt. Det finns också goda möjligheter till egen träning och rekreation, inte minst i Kristinehamns Arena. I Kristinehamn – precis som i övriga Värmland – möts du alltid av ett varmt och vänligt bemötande vilket förhoppningsvis gör att du känner dig varmt välkommen. Du kan läsa mer om Kristinehamn här.

Kursplatsen – Krongårdens Vandrarhem

RSVR har valt att förlägga sina kurser till Krongårdens Vandrarhem där vi kan bo, äta och utbilda under ett och samma tak. Utöver tillgång till utbildningslokal får vi också röra oss fritt i anläggningen för fältstudier och praktiska övningar. Krongården är beläget i en kasern på f.d. regementet A9 med Kristinehamns Skärgård som närmaste granne. Boendestandarden är någonstans mitt emellan hotell och vandrarhem där du bor i enkelrum så långt de räcker, därefter placeras ni i dubbelrum. Här får ni det bra med hjälp av Krongårdens gästvänliga personal. ☺

Preliminärt program för kursen

Dag 1 11.00 – 20.00

Dag 2 08.00 – 18.00

Dag 3 08.00 – 18.00

Dag 4 08.00 – 14.00

Pris: 12.500 kr. exkl. moms, inkl. måltider. Logikostnad på 1.290 kr./person tillkommer och bokas automatiskt om inte avbokning sker i samband med anmälan. Beloppet faktureras och skall vara betalt innan kursstart.

Anmälan: Senast den 26 september via anmälningsformulär på RSVR´s hemsida. Maxantalet för kursen är dock 16 personer, först till kvarn…………

Frågor? Ring RSVR´s kansli, 076 / 172 76 04


Tidigare omdömen

Sedan nystarten av vår kursverksamhet i mars månad 2016 har 244 personer deltagit på våra kurser. Samtliga deltagare har fått utvärdera sju olika block av kurserna, nämligen Info före kursen, Kursinledning, Kurspärm, Teori, Praktik, Logi & mat, samt Utbildningslokaler.

D.v.s. att 1708 st. ”betyg” har lämnats in, och snittpoängen är smått otroliga 5,4 på en 6-gradig skala. ☺☺☺

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

12500,00 SEK