Fysisk aktivitet och FYSS

Fysisk aktivitet och FYSS

Tisdag 20 september 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium    

 

OBS! Ett ex av boken ingår i priset (värde 339 kr)

Välkommen till ett symposium om fysisk aktivitet!

Fysisk aktivitet är ett av de mest effektiva redskapen både för att behandla och minska risken för våra vanligaste folksjukdomar. FYSS är ett evidensbaserat beslutsstöd för alla inom hälso- och sjukvården som arbetar med rådgivning och behandling med fysisk aktivitet.

Symposiet vänder sig till alla som vill hålla sig uppdaterade om fysisk aktivitet som prevention och behandling.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Preliminärt program den 20 september

  • 13.00 Välkommen! Ing-Mari Dohrn, med dr, leg fysioterapeut, Karolinska Institutet, ordförande i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet

Fysisk aktivitet vid:

  • 13.05 Metabola syndromet. Stefan Lundqvist, med dr, leg. fysioterapeut, Regionhälsan i Västra Götalandsregionen.
  • 13.30 Depression och ångest. Docent Eva Andersson, läkare, idrottslärare, högskolelektor vid GIH.
  • 13.55 Migrän. Emma Varkey, med dr, leg fysioterapeut, enheten för fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Östra
  • 14.20 Bensträckare
  • 14.35 Klimakteriebesvär. Hanna Lindblom, med dr, leg sjukgymnast samt Emilia Berin läkare och doktorand inom obstretik och gynekologi, båda vid Linköpings universitet.
  • 15.00 Under och efter graviditet. Docent Cecilia Fridén, leg sjukgymnast, idrottslärare, Karolinska institutet.
  • 15.25 Frågor till panelen
  • 15.50 Dagen avslutas

Moderator och programansvarig: Ing-Mari Dohrn

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

595,00 SEK

OBS! Glöm inte att skriv in din leveransadress när du bokar.

495,00 SEK