event-cover-image
Från fossilt till fossilfritt

Från fossilt till fossilfritt

Onsdag 26 april 2023, klockan 10:00

7A Posthuset , Vasagatan 28, Stockholm

Välkommen till årets viktigaste omställningskonferens!
Drivkraft 2023 tar upp högaktuella frågor som hur vi ställer om från fossilt till fossilfritt inom transportsektorn och hur lång tid det tar. Talare från regeringen, myndigheter, politiken samt drivmedels-, fordons- sjöfarts-, arbetsmaskin- och flygbranschen. Ett bra tillfälle att nätverka och ta del av det senaste inom bl.a biodrivmedel och elektrifiering. 

Preliminärt program

09.30-10.00: Registring och kaffe

10.00-12.10: del 1 

 • Välkommen
  Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige
 • Regeringens strategi för att nå klimatmålen 
  Daniel Westlén, Statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
 • Hur går det och vad behövs för att nå de klimatpolitiska målen?  
  Stefan Nyström, Avdelningschef Klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Från fossilt till fossilfritt. Vilka andra åtgärder och styrmedel behöver branschen? 
  Panelsamtal, Magdalena Streijffert, Neste, Marlene Burwick, St1, Ludwig Kollberg, Preem, Lars-Gunnar Edh, Lantmännen, Johanna Andreasson, Nynas
 • Hur får vi till en snabb omställning av resor och transporter? 
  Jonas Eliasson, Måldirektör Trafikverket
 • Nu ökar vi takten när det gäller laddning längs vägen! 
  Panelsamtal, Lars Resare, OKQ8, Johan Söderberg, Circle K, Kristofer Fröjd, SVP Strategy & Business Development, Ellevio

12.10-13.00: Lunch

13.00-16.00: del 2

 • Kommer vi att nå klimatmålen? Vilka styrmedel och andra åtgärder behöver komma på plats? 
  Politikersamtal, Helena Gellerman (L), Rickard Nordin (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Martin Kinnunen (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD)
 • Hur ställer fordonstillverkarna om och vilka styrmedel behövs?
  Panel, Anders Berger, Volvo, Henrik Dahlson, Scania, Maria Johnsson, Volkswagen Transportbilar, Mattias Johansson, Volvo Cars.
 • Hur ställer flyget, sjöfarten och arbetsmaskinerna om?
  Ulrika Matsgård, BRA, Claes Berglund, Stena, Niklas Nillroth, Volvo Construction Equipment
 • Kommer vi att nå klimatmålen? 
  Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
 • Summering och avslutning 
  Panelsamtal, representanter från Drivkraft Sveriges medlemsföretag
Bokningstyp Antal Pris / Antal