Föreläsningsserie: Rasism, vård och hälsa


Under höstens fyra tillfällen fördjupar vi oss i hur rasism och diskriminering kan ta sig uttryck inom hälso- och sjukvården och tandvården.


23 september, kl 16.30-18.00

(OBS! Ändrad tid jämfört med tidigare publicerat program)

Vi får en introduktion till olika grundläggande synsätt på begreppet rasism och diskriminering av Anders Hellström, universitetslektor vid Malmö universitet.


21 oktober, kl. 16.00-17.30

Vi möter Hanna Bradby, professor i sociologi, och Sara Hamed, tandläkare och forskarstuderande, båda vid Uppsala universitet. Tillsammans föreläser de om rasism och diskriminering av patienter i sjukvård och tandvård.


17 november, kl. 16.00-17.30

Vi tar upp rasism som riktas mot vårdpersonal med Kaberi Mitra, läkarstuderande och initiativtagare till läkarupproret mot rasism inom vården

Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare vid Etiskt forum på Sahlgenska sjukhuset i Göteborg, berättar om deras rutin för att hantera kränkningar från patienter eller anhöriga.


7 december, kl. 16.00-17.30. OBS, ändrat datum (tidigare planerat till 8 december)

Vi avslutar föreläsningsserien med att lära oss om samband mellan rasism, diagnostik och diagnoser av Anna Bredström, universitetslektor vid Linköpings universitet.


Nivå: Bas, inga förkunskaper behövs.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i hur rasism och diskriminering kan yttra sig i vårdmiljö och hur det påverkar den utsatta patientens hälsa.

Målgrupp: Personal och studenter inom hälso- och sjukvård, tandvård, omsorg, myndighetspersonal, civilsamhället och patientorganisationer. 

Sista anmälningsdag: Ingen, men föranmälan krävs för tillgång till länk.


Länk till webbinarierna mejlas ut i god tid.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!


Du anmäler dig till vart och ett av seminarierna genom att välja datum nedan.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela