event-cover-image

Förändringsverkstan

Onsdag 14 september 2022, klockan 08:30

Zoom-möte

Välkommen att anmäla dig till Förändringsverkstan - ett stöd i ditt arbete med komplexa utmaningar och en utbildning i förändringsledarskap och medskapande processer!

I Förändringsverkstan får du stöd att arbeta och komma vidare med en specifik komplex utmaning, process eller initiativ som du är engagerad i. Tanken är att vi lär genom att arbeta med de verkliga konkreta utmaningarna. Därför vill vi att du har med dig en specifik komplex fråga/utmaning som du vill arbeta med och lära kring. I anmälan ber vi dig svara på några olika frågor där du får beskriva din utmaning.

Varmt välkommen!

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Statens konstråd sparar angivna kontaktuppgifter inom ramarna för genomförandet av mötet med konstutvecklare. Uppgifterna kommer ej att säljas eller nyttjas för annat syfte. Uppgifterna används för att kommunicera med er individuellt och som grupp. Kontaktuppgifter kommer att raderas inom två månader efter avslutad dialogträff.

Bokningstyp Antal Pris / Antal