FOKUSUTBILDNING: JÄMSTÄLLDHETSANALYS

Halvdagsutbildning (Stockholm)

Varför är det fler kvinnor än män som tar del av vår verksamhet? Hur kommer det sig att män är mer nöjda med insatserna? Är skillnaderna motiverade? För att skapa goda och jämställda verksamheter krävs en fördjupad analys. Välkommen till en fokuserad utbildning där du får lära dig att hitta de bakomliggande orsakerna till verksamhetens jämställdhetsproblem och anlägga ett jämställdhetsperspektiv i årsredovisningen.

Datum: 22 mars 2023

Tid: 09.30 - 12.30

Vart: Stockholm (Mer information om lokal och adress tillkommer)

Pris per deltagare: 4900kr (exkl. moms)

Vid frågor, kontakta info@forumjamstalldhet.se
 

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för uppföljning och analys av en verksamhet i offentlig, privat eller ideell sektor. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhet och dig som har tidigare erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen ger en teoretisk grund till arbetet med jämställdhetsanalyser men också möjlighet till interaktivt och praktiskt lärande där du får öva dig att göra egna jämställdhetsanalyser. Vi kommer särskilt fokusera på hur de viktigaste slutsatserna från era jämställdhetsanalyser kan läggas in i årsredovisningen. Under utbildningens olika steg lyfts goda exempel från olika organisationer.

Utbildningen går igenom följande steg:

 • Analysens roll i jämställdhets- och kvalitetsarbetet.
 • Skapa förutsättningar för goda analyser.
 • Analysera könsskillnader eller jämställdhetsproblem i fyra steg.
  • Samla in och kartlägg utfall.
  • Sök möjliga orsaker till könsskillnader.
  • Vilka slutsatser är möjliga att dra?
 • Workshop: Gör din egen analys.
 • Så kan du fördjupa analysen ytterligare.
 • Vanliga utmaningar och hinder i analysarbetet.

Vad får du med dig?
Utbildningen syftar till att hjälpa dig göra effektiva och skarpa jämställdhetsanalyser, vilket i förlängningen gör det möjligt för er att utveckla goda och jämställda verksamheter. Efter avslutad utbildning får du med dig:

 • Grundläggande kunskaper om jämställdhetsanalyser.
 • Praktiska verktyg för att göra jämställdhetsanalyser.
 • Metoder som strukturerar och effektiviserar analysarbetet.
 • Inspiration och trygghet att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i analysarbetet framöver.
   

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet Sverige AB. Vi är ett värderingsdrivet konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällets utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Malmö den 7-8 februari 2023!

Betalning och avbokningsvillkor:

 • Boka senast den 15 mars
 • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se
 • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning. 
 • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id eller GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens.
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

4900,00 SEK