Flyktingvänlig vård – vad innebär det?

1 och 15 december


En utbildning om att ge patienter med flyktbakgrund i en sårbar livssituation det bemötande och den behandling de behöver.


1 december

Flyktens och migrationens påverkan på hälsan, Linnéa Soldén Lindström, Karin Österback, Transkulturellt Centrum

Hur kultur, språk och kommunikation kan påverka vårdmötet, Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum

Trauma i ett flyktingperspektiv, Elisabeth Bakke, Transkulturellt Centrum

Att riva hinder för en jämlik vård och hälsa, film från Västra Götaland Regionen


15 december

Uppföljning hemuppgift om Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen

Erfarenheter från primärvården, Lisa George-Svahn, specialistsjuksköterska inom infektion, Rinkeby Vårdcentral

Grupparbete och reflektioner kring hemuppgift med Tina Andersson och Sofia Nilsson


Nivå: Bas, inga förkunskaper krävs.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund. Mer kunskap att anpassa bemötande och behandling till patientens instabila levnadsförhållanden

Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård. 

Sista anmälningsdag: 22 november.


Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig!

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela